Zer da Xpressionk?

Kulturaren sustapena da Xpressionk-ren jarduera nagusia, horretarako edozein esparruko artista ez profesionalei (Musika, arte eszenikoak, plastikoak, etab.) lekuak bilatu eta eskaintzen saiatzea da ekintza nagusia, hala bertan beren lan artistikoak kalera ditzaten. Baditugu helburu honetarako hainbat gune jada, askotan gutxi erabiliak, eta bertan jendea izaten da, hala nola tabernak, lorategiak, jatetxeak, komertzioak, hondartzak, etab. Hala bilatu behar ez den kultura bat sortzen dugu, zuzenean jendeak aurkitu egiten du, eta gainera erabat doan.

Aktibitateek zirkuitu, jaialdi, ziklo, erakusketa… itxura izan dezakete, oinarrizko kultura normalizatzea lortu nahiz, eta batez ere Gipuzkoan bizi den jendearentzako (eta baita ere bisitan datozenentzat)
Hauek dira Xpressionk-ren dinamika zehazten duten gidalerroak:

-Eskuragarritasuna ikuslegoarentzat. Publikoarengandik ahalik eta gertuen eginez ekimenak (askotan kalean bertan) eta doan.

-Integrazioa. Ez baitira artista, gune ez kolaboratzailerik alboratzen, proiektuarentzat onuragarri den edozer (gutxi bada ere) ekartzen badute. Aldi berean mota guztietako ikuslegoa integratu nahi da, inolako alborapen geografikorik gabe.

-Errekurtsoen optimizazioa. Gutxi erabiltzen diren espazio edo guneak aprobetxatuz eta baita artisten kostu urria kontutan hartuz. Askotan artista hauek ez dira profesionalak baina beren kalitatearen maila profesionala da.

-Oreka. Enpresak bezala pentsatu eta artistek bezala sentitu.
Enpresa kudeaketa (marketing, dinamika komertziala, departamendu estrukturazioa, errekurtsoen “inbertsioa” eta kudeaketa etab.)

-Sormena. Sortzen ari diren ekimen eta artistak detektatu eta lagunduz.

Helburua: Gizartean dagoen eta ezagutzen ez den, kultura aktiboa sustatu eta kaleratzea.

¿Qué es Xpressionk?

La actividad que lleva a cabo Xpressionk se podría definir como la promoción activa de la cultura, buscando y ofreciendo espacios a artistas no profesionalizados de cualquier disciplina (Música, artes escénicas, artes plásticas, etc…) para que puedan enseñar sus trabajos. Para ello, contamos con espacios ya existentes y muchas veces infrautilizados, donde además la gente ya esta ahí (Bares, jardines, restaurantes, comercio, playas, etc). Así creamos un cultura que no se busca.. se encuentra, y es totalmente gratuita.
Las actividades pueden tener la forma de circuito, festival, ciclo, muestra, etc. Todo ello para conseguir la normalización de la cultura de base, que normalmente está creada por y para la gente residente en Guipúzcoa (y quienes la visitan).

Las líneas que definen la dinámica de Xpressionk son las siguientes:

-Accesibilidad para el público, al crearse iniciativas gratuitas y lo más cercanas a la ciudadanía posible (en ocasiones en la misma calle).

-Integración. Ya que no se excluyen artistas, espacios ni colaboradores que aporten algo positivo (por poco que sea) al proyecto. También se busca integrar todo tipo de público en el conjunto de las iniciativas, sin ninguna exclusión geografica.

-Optimización en recursos. Tanto por el aprovechamiento de espacios y recursos infrautilizados como por el bajo coste de los artistas, que muchas veces no están profesionalizados pero tienen calidad profesional.

-Equilibrio pensando como empresas y sintiendo como artistas.
Gestión empresarial (marketing, dinámica comercial, estructuración departamental, gestión e “inversión” de recursos etc..) y sensibilización cultural (identificación de necesidades y limitaciones del artista).

-Emergencia. Detectando y apoyando iniciativas y artistas emergentes.

Objetivo: Promover y dar a conocer el inmenso activo cultural que no se conoce en la sociedad.